Al-Quran Sangat Melar4ng Mer4mpas Atau Mer3butSuami Atau Isteri Or4ng.

Berd0sa jalin hubungan dengan individu yang sudah berumah t4ngga, apatah lagi menyebabkan berlaku percer4ian.

Mer3but pasangan samada suami atau isteri milik orang l4in tervtamanya di kalangan kenalan terdekat sama seperti mer4mpas hak mil`k orang lain yang akan mengakib4tkan pers3ngketa4n.

Mem4ng tiada istilah k4rma di dalam agama Islam namvn, sebagai seor4ng muslim, kita haruslah percaya bahawa setiap p3rbuatan yang baik 4kan dibalas baik dan setiap perbuatan yang j4hat akan mendapat balas4n yang setimpalnya.

Hakik4tnya, keruntuhan hidup pasangan suami isteri seh1ngga berlaku percer4ian sering dikaitkan dengan kemunculan orang ket1ga, sama ada campvr tangan keluarga atau pasangan menj4lin hubung4n d3ngan ind1vidu lain.

Mengvlas isu orang ketiga ini, pakar motivasi terkenal, Wan Akashah Wan Abdul Hamid, berkata, individu yang berniat untuk mervntuhkan rum4h tangga orang lain adalah melakukan d0sa, malah menj4lin hubvngan dengan suami atau isteri orang juga h4ram hukvmnya.

Ini t3rmasuk mengirim khidm4t sistem pesanan ringkas (SMS) atau meng4dakan pertemuan dengan seseorang yang sudah mendirik4n rumah tangg4.
“Menj4lin hubungan dengan suami atau isteri orang h4ram hukvmnya keran4 pujuk rayu dalam perhubungan itu punca kepada kej4hatan sebab Allah sudah mengatakan jangan hampiri zin4.

“Jik4 wanita mengetahui lelaki yang did4mpingi itu adalah suami or4ng, tetapi tetap meneruskan perhubvngan berkenaan, ia membuktikan w4nita terbabit memiliki iman yang lem4h dan hati yang k3ras,” k4tanya ketika dihubungi, baru-baru 1ni.

C1nta yang halal ialah cinta kepada ist3ri atau suami s3ndiri.Manakala yang har4m ialah menc1ntai yang bukan hak dan k3punyaan kita iaitu isteri atau suami or4ng lain.Sesungguhnya p3rbuatan mencintai isteri atau suami or4ng lain adalah punca kepada k3runtvhan dan keh4ncuran rumah tangga ses3buah keluarga , dan p3rbuatan tersebut amat dimurk4i oleh Rasulullah SAW sebagaimana d4lam sebuah hadis :

ليس منا من خبب ( اي فسد ) إمـــرأة على زوجها
“Bvkan dikalangan kami (umat nabi Muhammad) or4ng yang merosakkan hubvngan seorang isteri dengan suaminya”
(HR Abu Daud : 2175 dan dinilai SAHIH oleh As-Syaikh Al-Albani dalam “Sahih wa dho’if Sunan Abi Daud”)

Wan Akashah berkata, berdasarkan pengalaman, pvnca utama kepada p3rmasalahan yang berlaku dalam rumah tangga b1asanya disebabkan l3laki yang menjerumuskan diri mereka dalam hubvngan terl4rang s3perti itu.

K4tanya, kepercayaan isteri terhadap suami y4ng keluar rumah untuk m3ncari rezeki dikhi4nati apabila suami menggvnakan kesempatan berada j4uh daripada isteri untuk bersama wanita la1n.

“Su4mi yang berlaku cur4ng sebenarnya sudah mel4nggar amanah Allah ker4na isteri adalah amanah yang diberi kepada mereka untuk dijaga seb4iknya.
“Mal4h, jika hati isteri dis4kiti, dikec3wakan, diani4ya atau isteri ber4sa kecil hati sekalipun, itu adalah satu peng4niayaan dilakukan su4mi yang termasuk dalam pengabaian nafkah batin,” katanya.

Kat4nya, isteri yang tidak mampu menangani masalah seumpama itu dih4ruskan untuk menuntut cer4i daripada suami sama ada melalui cer4i takl1k, fasakh atau khuluk.

“B4nyak kes membabitkan orang ketiga ini berlaku dan h4ram hukvmnya jik4 orang ketiga ini merampas hak wanita lain dan memisahkan hubungan antara suami dan isteri serta ayah dan anak-anak.

“Sebenarnya, lagi terkenal seseorang individu itu, lagi besar ujian yang dihadapinya dan ianya perlu dilalui dengan penuh kesabaran.

“Untuk melepasi ujian yang mencabar hingga boleh menjejaskan nama baik, kita perlu menjaga hubungan dengan Allah dan kecu4ian dalam hal penting itu menjadi pvnca berlaku perkara tidak diingini,” katanya.

Paling penting, katanya, pasangan yang berhadapan dengan masalah orang ketiga perlu bermuhasabah diri, mencari kesilapan dan memperbaikinya.

Perlakuan suami mencintai isteri orang lain dan isteri mencintai suami orang lain adalah perbuatan yang telah lama berlaku , malah dirakamkan oleh Allah swt dalam al-Quran al-Karim.Kisahnya ialah bagaimana isteri seorang pembesar yang menyimpan perasaan cinta kepada orang lain yang bukan suaminya sehingga sanggup melakukan perbuatan yang diluar kewar4san akal fikiran.Wanita tersebut ialah isteri kepada Al-Aziz ( Gelaran bagi seorang Raja di Mesir ) yang mencintai Nabi Allah Yusof alaihissalam.( Surah Yusof ayat 23 – 35 )
Ketahuilah , sesungguhnya perbuatan mencintai isteri / suami orang lain adalah perbuatan k3ji yang datangnya dari god4an sy4itan lantaran menuruti kehendak dan tuntutan n4fsu sy4hwat yang tidak dibendung dengan iman dan taqwa kepada Allah swt.Rasulullah saw berpesan kepada umatnya agar sentiasa mel4wan hawa n4fsu yang boleh menjerumuskan manusia kelembah d0sa dan kehin4an sebagaimana sabdanya :

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد هـــواه
“Orang yang berhijrah ialah hijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt dan orang yang berjuang itu ialah yang berjuang mel4wan hawa nafsvnya.”
“Selepas itu, perlu menjauhkan diri daripada orang ketiga ini dan tidak boleh menjadikannya sebagai kawan sekalipun kerana jika niat baik, ia tetap menimbulkan fitn4h. Kena tutup buku dan jangan buka ruang langsung kepada orang ketiga ini,” katanya.

Penceramah agama, Datuk Siti Nor Bahyah Mahamood, pula berkata Islam sudah menetapkan peraturan berhubung pergaulan antara lelaki dan wanita.
“Kita perlu tahu tanggungjawab dan pandai mengawal diri kerana jika dalam hati ada perasaan terhadap orang lain, ia sangat berbahaya.

“Bagi pasangan yang diganggu orang ketiga, mereka perlu berbincang untuk mengatasi masalah itu bagi mengelak percer4ian dan untuk orang ketiga pula, dinasihatkan supaya tidak membina rumah tangga atas keh4ncuran hati wanita lain.

“Jika orang ketiga itu sudah berkahwin dengan lelaki berkenaan, dia perlu memahami hati isteri pertama yang rela berk0rban untuk menerima kehadirannya kerana ia bukan satu keputusan yang mudah,” katanya.

Hakikatnya, impian setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga mahu bahtera yang dilayari itu kekal sehingga ke akhir hayat, tetapi ada di antaranya yang rebah di pertengahan jalan. Cabaran kehidupan berumahtangga diump4makan seperti membina rumah di tepian pantai, yang akan dipukul gelora tanpa m3ngira masa dan hanya mereka yang kental saja mampu mendepani cab4ran itu.

“Dalam Islam, memang tidak ada istilah karma tetapi tindakan seperti ini pastinya akan mey dengan doktrin sebab akibat, pelaku kej4hatan akan mendapat siksa atas d0sanya yang berbuat baik akan mendapat pahala,” ujar pengamat Hukum Islam di Banjarmasin, Hj Mariani MHI, kepada BPost Online

SUMBER:HCL

PERHATIAN:KEPADA PEMBACA SEMUA JANGAN TINGGALKAN KOMEN HINAAN ATAUPUN CACIAN. PIHAK KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG RISIKO YANG TERJADI..
JANGAN KETINGGALAN JUGA UNTUK MENGIKUTI KISAH – KISAH MENARIK  YANG KAMI KONGSIKAN DI BAWAH.

JANGAN LUPA LIKE DAN SHARE>>>

FOLLOW KAMI DI PAGE….

TERIMA KASIH

About admin

Check Also

“Korang Pernah Musnahkan Nama Aku..” – lama pendam, Mamat buka cerita sebenar pasal kumpulan sepah

Pelawak, Mamat Sepah ada berkongsi kisah mengenai perpecahan kumpulan lawak yang dianggotainya bersama Jep dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *