Inilah Amalan Yang Boleh Meringankan Si M4ti Di Dalam Kvbur….

Terdapat beberapa amalan yang boleh meringankan si m4ti, ant4ranya hadis dari Abdullah bin Abbas r.a.

“Ibu Sa’ad bin Ubadah men1nggal, sedangkan ketika itu Sa’ad ti4da di sisi ibunya. Kemudian Sa’ad menemui Nabi Muhammad s.a.w lalu berkat4 , “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan aku tidak berada d1 sisinya pada ketika itu. Apakah bermanfaat kepadanya sekiranya aku bersedek4h atas namanya?”

Baginda menjawab, “ Ya!”. Sa’ad berkata , Aku berikan kesaksi4n kepada anda hasil kebunku menjadi sedekah atas nama dirinya.” (HR Bukhari)

Begitu juga hadis lain dari Abdullah Ibnu Abbas r.a. kat4nya, “Suatu ketika, Nabi s.a.w. telah lalu di hadapan salah satu kebun dari k3bun-kebun yang banyak terdapat di Madinah atau Makkah. Tiba-tiba Bagind4 s.a.w. terdengar suara dua orang manusia sedang di4zab di dalam kvbur. L4ntas Nabi s.a.w. bersabda,

“Kedua-dua orang ini sedang di4zab, tetapi bukanlah kedva-duanya di4zab kerana melakukan dosa besar (pada pandangan manusia).”

Kemudian Baginda s.a.w. bersabda,

“Bahkan (sebenarnya kedua-duanya diazab kerana melakuk4n d0sa besar,) salah seorang di antaranya tidak memelihara dirinya daripada n4jis air kencing. Sementara seorang lagi, sentiasa berjalan (keluar dari rvmah untuk) mengumpat manusia (dengan niat memberi kemudaratan kepada mereka). K3mudian Baginda s.a.w. meminta dibawa datang kepadanya sebatang pelepah t4mar, lalu ia dibelah dua dan kemudian Baginda telah ditanya,

“Wahai Rasulullah! Mengapa Tuan melakukan seperti ini? L4ntas Baginda s.a.w. menjawab,

“Moga-moga kedua-duanya diringankan azab oleh Allah, sel4gi kedua-dua pelepah tamar tersebut tidak kering.”

Dari kedua hadis ini jelas bagi kita bahawa terdapat beb3rapa amalan yang harus dilakukan bagi meringankan si mati sebagaimana y4ng diunjurkan oleh Baginda s.a.w.

Walaupun kita tidak tahu bagaimana keadaan si mati tatk4la berada di alam kubur, namun dengan beberapa amalan yang diunjurkan ol3h baginda s.a.w. ini secara langsung dapat memberi syafaat dan manfaat kepada si m4ti.

Hutang yang sengaja tidak dibayar juga akan membebankan s1 m4ti di dalam kubvr

Bahkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. telah mengajarkan kepada kita agar membuat persediaan sebaik mvngkin sebelum menempuh hari kem4tian.

Tujuannya tidak lain dengan persediaan tersebut akan dap4t membantu dan meringankan bebanan yang ditanggung saat berada di al4m kvbur dan memberi syafaat serta manfaat menempuh kehidupan barz4kh.

Antara persediaan itu menurut Baginda s.a.w. i4lah, “Apabila m4ti seseorang insan maka terputuslah segala amalannya di dun1a melainkan tiga (amalan). Sedekah jariah (yang ditinggalkan) ilmu yang b3rmanfaat (yang diajarkan) dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya” HR Tirmizi

Inilah tiga amalan yang seharusnya dilakukan ol3h setiap insan ketika hidup. Ia tidak lain sebagai satu bentuk persediaan ag4r ganjaran dari amalannya itu dapat membantunya saat di al4m barz4kh nant1.

Amalan Tatkala Berlaku Kem4tian

Disunatkan membaca Bismillah wa a’la millati rasulillah, sambil menutup kedua-dua matanya.

Disunatkan membaca Inna lillahi wa inna ilahi roji’un setelah mendengar khabar kem4tian.

Menghebahkan kem4tian kepada orang ramai sup4ya mereka tahu serta memberi peluang kepada mereka datang menziar4hinya.

Menyelubungkan jen4zah. Sunat diselubvngkan jen4zah dengan kain untuk mengawal keadaannya daripada terdedah kepada pem4ndangan umum bersandarkan hadis dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan darip4da Aisyah r.ha. bahawa sewaktu Rasulullah s.a.w wafat, jen4zah Baginda s.a.w. diselimutkan dengan kain bulu yang dibawa dari Yaman

Menyegerakan pengurusan. Disunatkan menyegerakan pengurusannya kerana bimbangkan keadaan m4yat berkenaan akan berubah. Imam Ahmad menyatakan ,
“Memuliakan m4yat itu ialah dengan cara menyegerakan pengurusannya. Imam Abu Daud meriwayatkan, semasa Talhah bin Al Barraa sakit, Baginda Rasulullah s.a.w. telah datang menziarahinya.

Maksud hadis s.a.w.

“Aku lihat Talhah sedang di ambang m4ut. Apabila dia telah menlnggal dunia nanti segerakanlah pengurusannya. Sesungguhnya amat tidak wajar m4yat orang mukmin tertahan di tengah keluarganya.

SUMBER:utusan

PERHATIAN:KEPADA PEMBACA SEMUA JANGAN TINGGALKAN KOMEN HINAAN ATAUPUN CACIAN. PIHAK KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG RISIKO YANG TERJADI..
JANGAN KETINGGALAN JUGA UNTUK MENGIKUTI KISAH – KISAH MENARIK  YANG KAMI KONGSIKAN DI BAWAH.

JANGAN LUPA LIKE DAN SHARE>>>

FOLLOW KAMI DI PAGE….

TERIMA KASIH

About admin

Check Also

“Korang Pernah Musnahkan Nama Aku..” – lama pendam, Mamat buka cerita sebenar pasal kumpulan sepah

Pelawak, Mamat Sepah ada berkongsi kisah mengenai perpecahan kumpulan lawak yang dianggotainya bersama Jep dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *